Hudební nástroje

Hudba je jedním z druhů umění. Vzniká hrou na hudební nástroj. Existují tři základní skupiny, do kterých rozdělujeme hudební nástroje – dechové, strunné a bicí. V každé navíc rozeznáváme další podskupiny. Ve skupině dechových rozeznáváme nástroje dřevěné, žesťové a vícehlasé. Již děti ve školce se učí hrát na zobcové flétničky. To je velmi důležité, protože hra na flétnu příznivě působí na naše dýchací ústrojí. Ze žesťů si uveďme například trubku a vícehlasý je „nástroj královský“ – varhany. Nejznámějším strunným nástrojem jsou bezesporu housle. Ty bychom zařadili do podskupiny smyčcových, dále máme drnkací – například harfu – a nakonec úderné. Z této skupiny představme nástroj, který tvoří typickou moravskou hudbu. Řeč je o cimbálu. Poslední velkou skupinou jsou bicí. Zde je dělení trošku složitější. Každá z podskupin (blahozvučné a samozvučné) se dále rozděluje na laditelné a neladitelné, podle toho, zda se daný nástroj dá ladit, či nikoli.
Napište nám